Home » ຜີເຮືອນບໍ່ດີ ຜີປ່າແຊກ

ຜີເຮືອນບໍ່ດີ ຜີປ່າແຊກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງຄົນໃນບ້ານບໍ່ດີ, ເປັນໃຈຊ່ວຍໃຫ້ຄົນນອກບ້ານ ເຂົ້າມາທຳຄວາມເສຍຫາຍໃນບ້ານໄດ້, ຄົນໃນບ້ານບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມາອາໄສຢູ່ນຳ ບໍ່ດີໄປນຳດ້ວຍ ຫຼື ໝາຍເຖິງຄົນພາຍໃນ ຜິດຖຽງກັນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ມາແຊກແຊງໄດ້.

(ສີລາ, 2000:1)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!