Home » ປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍ ປາສ້ອຍກິນປາຊີວ

ປາໃຫຍ່ກິນປານ້ອຍ ປາສ້ອຍກິນປາຊີວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ເມື່ອອະທິບາຍແບບວິທະຍາສາດກໍຕ້ອງບອກວ່າ ເປັນວົງຈອນຊີວິດຂອງສັດທົ່ວໄປ ທີ່ປາຕົວໃຫຍ່ຕ້ອງກິນປາຕົວນ້ອຍ ເປັນອາຫານເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ແຕ່ຖ້າມາເປັນຄຳໂຕງໂຕຍ ທີ່ປຽບກັບຄົນແລ້ວ ກັບກາຍເປັນການສະແດງຄວາມເອົາປຽບ, ໃຊ້ອຳນາດຂົ່ມເຫງ ຄົນທີ່ຕົວນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີຖານະຕ່ຳກວ່າ. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ຫຼື ເປັນໃຫຍ່ ກໍມັກຈະຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກຜູ້ທີ່ມີກຳລັງນ້ອຍກວ່າ.

(ຫຸມພັນ, 2007:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!