Home » ປານໝາຂີ້ເຮື້ອນ

ປານໝາຂີ້ເຮື້ອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ໝາຖ້າເປັນພະຍາດກໍບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ສົກກະປົກ ເປັນຂີ້ເຮື້ອນເປື່ອຍຕາມຕົນໂຕ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ປຽບໃສ່ຄົນແມ່ນເປັນຄົນເປື້ອນເປີ ບໍ່ມັກເວົ້າດີກັບໝູ່ ເປັນຄົນເຂົ້າໝູ່ບໍ່ໄດ້ໃຜກໍຊັງ ເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານ ມັກງ່າຍ ບໍ່ຮູ້ເຮັດຫາຖ້າແຕ່ຂໍ, ຖ້າແຕ່ກິນ.

(ຫຸນພັນ, 2007:34)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!