Home » ປາກຫວານກົ້ນສົ້ມ

ປາກຫວານກົ້ນສົ້ມ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ປາກຫວານ ແມ່ນປຽບທຽບ ໃສ່ກັບຜູ້ທີ່ເວົ້າ ສຽງນິ້ມນວນ ມ່ວນຫູ ບໍ່ເວົ້າສຽງແຮງກະແທກ ແດກດັນ, ແຕ່ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າ ຄົນກຸ່ມນີ້ ພາຍໃນຈິດໃຈແລ້ວ ພັດຄິດແຕ່ຈະທຳລາຍ ຫຼື ຄິດອິດສາບັງບຽດ ຄົນອື່ນ, ຢ້ານຄົນອື່ນ ລື່ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພິ່ນຈຶ່ງມັກເວົ້າ ໃຫ້ຄົນພວກນີ້ວ່າ ເວົ້າດີແຕ່ໃຈບໍ່ດີ ຫຼື ເວົ້າຈາອ່ອນຫວານ ບໍ່ຍອມເສຍປຽບ.

(ທອງມີ, 2007:181)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!