Home » ປາກປາແດກ

ປາກປາແດກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ປາແດກໝາຍເຖິງປາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໝັກດ້ວຍເກືອມີກິ່ນເໝັນ ເຊິ່ງຄົນລາວນິຍົມ ເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ຈຶ່ງໝາຍເຖິງການເວົ້າບໍ່ມ່ວນ, ມັກເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນ, ຄວາມເວົ້າສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ, ມັກເວົ້າ ຫຼື ດ່າດ້ວຍຄຳຫຍາບຄາຍ.

(ທອງມີ, 2007:180)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!