Home » ປັ້ນນ້ຳໃຫ້ເປັນຕ່ອນ

ປັ້ນນ້ຳໃຫ້ເປັນຕ່ອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການປັ້ນນ້ຳ ທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ໃຫ້ເປັນຕ່ອນຢູ່ໃນ ກຳມື ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ມັນບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ ບໍ່ສາມາດ ເປັນໄປໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ເວົ້າສິ່ງໃດ ບໍ່ເປັນເລື່ອງຈິງ ແຕ່ສາມາດ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນ ຕາຍໃຈ ຫຼື ເຊື່ອຢ່າງສະນິດໃຈ ເຮັດໃຫ້ຄືຄວາມຈິງໄດ້, ທັງທີ່ ມັນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.

(ອ່ອນສີ, 2007:78)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!