Home » ປວດທ້ອງຂີ້ຈຶ່ງແລ່ນຫາຂອນ

ປວດທ້ອງຂີ້ຈຶ່ງແລ່ນຫາຂອນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ການຂາດແບບແຜນ ແລະ ຊັກຊ້າ ຂາດຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ຄິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວເລີຍ ຖ້າມີການເລັ່ງມາວ່າ ໃຫ້ແລ້ວໄວ ກໍຈິ່ງຄິດ ຢາກມາເຮັດ ເພື່ອໃຫ້ແລ້ວທັນກັບ ເວລາທີ່ກຳນົດ ເຊິ່ງອາດຈະບໍ່ມີຄວາມລະອຽດ ແລະ ຈະບໍ່ສົມບູນ ເພາະບໍ່ໄດ້ມີເວລາ ກວດຄືນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

(ຫຸມພັນ, 2007:35)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!