Home » ບໍ່ມີຂີ້ຝອຍໝາບໍ່ຂີ້ໃສ່

ບໍ່ມີຂີ້ຝອຍໝາບໍ່ຂີ້ໃສ່

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຂີ້ຝອຍ ແມ່ນຂີ້ໄມ້, ຂີ້ຕອກ ທີ່ເຮົາເຫຼົາອອກມາ ເປັນເສັ້ນນ້ອຍໆ, ມີຄວາມອ່ອນນຸ້ມ. ຄົນເຮົາມັກຈະເອົາໄປ ຮອງຮັງໄຂ່ ແລະ ເວລາເຮົາຖີ້ມໄວ້ ຕາມໜ້າດິນ ໝາມັກຈະຂີ້ໃສ່.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ແມ່ນປຽບທຽບເຫດການ ທຸກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ມັກຈະຕ້ອງມີ ເຫດການ ຫຼື ມີເຄົ້າມູນມາກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເອງ ຈຶ່ງມີຜົນຕາມມາ ຫຼື ເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີເຫດ ກໍບໍ່ມີຜົນ.

(ຫຸນພັນ, 2007:32)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!