Home » ນ້ຳນິ້ງໄຫຼເລິກ

ນ້ຳນິ້ງໄຫຼເລິກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ້ຳນິ້ງ ໝາຍເຖິງ ແມ່ນ້ຳທີ່ຢູ່ ເທິງຜິວນ້ຳ ເບິ່ງນິ້ງໆ ໄຫຼຄ່ອຍໆ ແຕ່ເລິກລົງໄປແລ້ວ ແມ່ນແມ່ນ້ຳທີ່ໄຫຼແຮງ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ ຜູ້ມີບຸກຄະລິກງຽບຂຶມ ຫຼື ສະຫງົບສະຫງ່ຽມເວົ້ານ້ອຍ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ພາຍໃນຄວາມຄິດ ທີ່ເລິກສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມຫຼາຍ ຫຼື ອາດຈະມີຄວາມຄິດ ຮ້າຍສຸດໆໄດ້ຄືກັນ.

(ຫຸມພັນ: 2007:29)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!