Home » ນ້ຳຖ້ວມປາກ

ນ້ຳຖ້ວມປາກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ນ້ຳຖ້ວມປາກ ໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ເຫັນ ບັນຫາບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເຫັນຜູ້ອື່ນ ຄົດໂກງ ແຕ່ພັດເປັນ ຜູ້ໃຫຍ່ໄມ້ສູງ ເມື່ອຕ້ອງການ ຢາກເວົ້າຫຍັງ ກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ເພາະຢ້ານ ມີໄພມາເຖິງຕົນ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ, ໄດ້ແຕ່ຈົ່ມ ຢູ່ໃນໃຈ ໂດຍບໍ່ມີຜົນຫຍັງ ກັບຜູ້ທີ່ກະທຳ.

(ທອງມີ, 2007:176)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!