Home » ນ້ຳຕານໃກ້ມົດ

ນ້ຳຕານໃກ້ມົດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ຍິງຊາຍຫາກຢູ່ໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍ ກໍມີໂອກາດທີ່ຈະຮັກກັນ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຫ້າມໃຈບໍ່ໃຫ້ຮັກກັນໄດ້. ປຽບກັບມົດ ເປັນສັດທີ່ມັກນ້ຳຕານ ຫາກມົດຢູ່ໃກ້ນ້ຳຕານແລ້ວ ກໍອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າໃກ້ນ້ຳຕານ. ປະຈຸບັນນີ້ ຄຳໂຕງໂຕຍດັ່ງກ່າວ ມັກປຽບເຖິງຄູ່ຮັກທີ່ຫ່າງກັນ ແລະ ໄປພົບກັບເພດກົງກັນຂ້າມຄົນໃໝ່ ທີ່ໃກ້ຊິດກວ່າ ແລ້ວຈະຖືໂອກາດນັ້ນ ທີ່ຈະນອກໃຈກັນກໍມີ.

(ທອງມີ, 2007:176)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!