Home » ນ້ຳຕາຕົກໃນ

ນ້ຳຕາຕົກໃນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງຄົນທີ່ ມີຄວາມຜິດຫວັງ ຫຼື ຖືກຮ້າຍດ່າວ່າຕີ ກໍຈະມີຄວາມເສຍໃຈ ແຕ່ເພື່ອຢາກເອົາຊະນະ ຈິ່ງບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຫັນນ້ຳຕາຕົນເອງ ໂດຍການກັ້ນນ້ຳຕາ ໄວ້ພາຍໃນ, ບໍ່ໃຫ້ໄຫຼອອກມາ ທາງນອກ ເຊິ່ງຖ້າຜູ້ອື່ນເຫັນ ນ້ຳຕາ ກໍຈະຄິດວ່າຕົນ ເປັນຄົນອ່ອນແອ ຈິ່ງໄດ້ເກັບໄວ້ຄົນດຽວ.

(ທອງມີ, 2007:176)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!