Home » ນົກມີຫູ ໜູມີປີກ

ນົກມີຫູ ໜູມີປີກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຄວາມລັບບໍ່ມີ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ ຫຼື ໃຫ້ຮູ້ຫຼາຍຄົນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງ ຄົນຂີ້ຄານ ສ້າງສາເຮືອນຊານ, ອາໄສແຕ່ຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ຄິດສ້າງ ດວ້ຍຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ ຫຼອກລວງ ຄົນນັ້ນຄົນນີ້ ສຸດທ້າຍກໍບໍ່ມີ ທີ່ຢູ່ເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ. ດັ່ງກັບນິທານທີ່ວ່າ ເຈຍ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ໄປຂໍຢູ່ນຳນົກ, ນົກກໍໃຫ້ຢູ່ນຳ ແລະ ໃຫ້ສ້າງເຮືອນຮັງເອງ ເຈຍ ກໍວ່າສ້າງບໍ່ໄດ້ ຂ້ອຍມີຫູ ຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນນົກ. ດັ່ງນັ້ນ, ນົກຈຶ່ງບອກໃຫ້ ໄປຫາໜູ ໜູກໍໃຫ້ເຮັດຮູຢູ່ ເຈຍກໍວ່າ ຂ້ອຍມີປີກເຮັດບໍ່ໄດ້ ໜູກໍເລີຍໄລ່ໜີ ເຫດນັ້ນ ເຈຍຈຶ່ງບໍ່ມີຮັງ ເປັນຂອງຕົນເອງ ອາໄສ ນອນຫ້ອຍຫົວ ລົງດິນ ຕີນເກາະງ່າໄມ້ ຫຼື ນອນຕາມ ອົກໄກ່ເຮືອນ (ໄມ້ຈອມເຮືອນສູງສຸດ) ແຕ່ຄວາມຈິງ ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ແມ່ນ ອະທິບາຍ ຄວາມຂີ້ຄ້ານ ຂອງເຈຍ ບໍ່ສ້າງຮັງ ເປັນນົກສອງຫົວ ຄື ບິນໄດ້ຄືນົກ ແຕ່ປີກບໍ່ຄືນົກ.

(ທອງມີ, 2007:175)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!