Home » ຕົກນ້ຳບໍ່ໄຫຼ ຕົກໄຟບໍ່ໄໝ້

ຕົກນ້ຳບໍ່ໄຫຼ ຕົກໄຟບໍ່ໄໝ້

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງຕົກຢູ່ໃນທີ່ຄັບຂັນແນວໃດກໍບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສ່ວນຫຼາຍຈະກ່າວເຖິງ ຄົນດີ, ຄົນທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູ ຮູ້ບຸນຄຸນ, ຄົນທີ່ມີຈິດໃຈເມຕາ, ຄົນໃຈບຸນ ບໍ່ວ່າຈະຕ້ອງພົບກັບ ຄວາມເດືອດຮ້ອນແນວໃດ ກໍຈະສາມາດຜ່ານພົ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄປໄດ້ ຫຼື ອາດຈະມີຄົນຄ່ອຍຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ສະເໝີ.

(ທອງມີ, 2007:172)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!