Home » ຕີນສັ້ນ ມືຍາວ

ຕີນສັ້ນ ມືຍາວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຕີນແມ່ນອະໄວຍະວະໃຊ້ໄວ້ຍ່າງ, ມືແມ່ນອະໄວຍະວະໃຊ້ໄວ້ຈັບ, ຖືວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຖ້າວ່າຕີນສັ້ນ ມືຍາວນັ້ນ ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ແມ່ນ ປຽບກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ມັກລັກຂະໂມຍຂອງຄົນອື່ນ ໃນເວລາທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ເຫັນ, ຄົນທີ່ມີພຶດຕິກຳເຊັ່ນນີ້ ຈະເປັນຄົນບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດຕາມ.

(ທອງມີ, 2007:174)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!