Home » ຕີນຊ້າງຢຽບປາກນົກ

ຕີນຊ້າງຢຽບປາກນົກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ມີຄວາມໝາຍຕາມຕົວວ່າ ຊ້າງເປັນສັດໃຫຍ່ ຢຽບຕົວນົກນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີແຮງສູ້ ເຊິ່ງສັດສອງຕົວຄື ຊ້າງ ແລະ ນົກ ມີລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັນ ທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ແລະ ພຶດຕິກຳທີ່ສະແດງອອກ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໃຊ້ປຽບທຽບກັບ ຜູ້ທີ່ມີອຳນາດ ຂາດຄວາມເມດຕາ ເຫັນແກ່ຕົວ ບໍ່ຄິດເຫັນຄົນອື່ນ ບຽດບຽນຜູ້ນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີທາງສູ້.

(ຫຸມພັນ, 2007:23)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!