Home » ຕາບອດ ຂີ້ແມ່ນປ່ອງ

ຕາບອດ ຂີ້ແມ່ນປ່ອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຕາບອດ ແມ່ນຕາທີ່ບໍ່ສາມາດແນບເຫັນສິ່ງໃດໄດ້, ຄົນຕາບອດຈະຊ່ວຍຕົວເອງບໍ່ໄດ້, ຈະງົມໆທາວໆໄປ; ປ່ອງແມ່ນ ຊ່ອງຫວ່າງຂອງແປ້ນ ຫຼື ຟາກປູເຮືອນຂອງຄົນສະໄໝກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາໂຕງໂຕຍນີ້ ແມ່ນປ່ຽບກັບຄົນ ທີ່ບໍ່ຮູ້ເລື່ອງ ແຕ່ບັງເອີນ ແກ້ບັນຫາໄດ້, ເດົາຖືກ, ເຮັດໄດ້ໂດຍບັງເອີນ.

(ສີລາ, 2000:3)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!