Home » ດີກວ່າຄູຂອງນ້ອງ

ດີກວ່າຄູຂອງນ້ອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄູເວົ້າກັບນັກຮຽນ ສະໝອງປຶກ ຄົນໜຶ່ງວ່າ:

“ ເມື່ອເຮົາອາຍຸສ່ຳໂຕ, ເຮົາສາມາດຕອບຄຳຖາມ ວິຊາປະຫວັດສາດ ໄດ້ທຸກຂໍ້ ”

ນັກຮຽນເວົ້າຕອບວ່າ: “ ແມ່ນແທ້, ແຕ່ອ້າຍຄູລືມໄປວ່າ ຄູຂອງອ້າຍຄູ ຕອນນັ້ນ ດີກວ່າຄູຂອງນ້ອງ ຕອນນີ້ ”

ຫົວບໍ່ອັ້ນ

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!