Home » ດັງໄຟດົ້ນດຽວບໍ່ລຸກ

ດັງໄຟດົ້ນດຽວບໍ່ລຸກ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ການດັງໄຟຂອງຄົນລາວ ໃນສະໄໝກ່ອນ ແມ່ນໃຊ້ໄມ້ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ຟືນ ແລະ ການດັງໄຟ ຕ້ອງໃຊ້ຟືນຫຼາຍດົ້ນ ໃສ່ກັນຈຶ່ງລຸກ ຄືກັນກັບການເຮັດສິ່ງໃດ ຈະເຮັດຄົນດຽວ ຈະບໍ່ສຳເລັດຜົນ ຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຖ້າຂາດຄວາມ ສາມັກຄີແລ້ວ ເຮັດຫຍັງກໍບໍ່ ສຳເລັດຜົນ.

(ຫຸມພັນ, 2007:20)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!