Home » ຊ້າງດີຢູ່ງາ ປາດີຢູ່ຊີ້ນ

ຊ້າງດີຢູ່ງາ ປາດີຢູ່ຊີ້ນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຊ້າງທີ່ໃຫຍ່ດີ ແມ່ນເບິ່ງໄດ້ຈາກງາ ຈະສັ້ນ ຫຼື ຍາວງາມສຳໃດ ສ່ວນປາຈະເບິ່ງຢູ່ ຊີ້ນ ເວລາກິນ ຈະຮູ້ວ່າ ປາສົດໃໝ່ ແຊບບໍ ຫຼື ບໍ່ແຊບ, ເມື່ອປຽບເຖິງຄົນເຮົາ ຕ້ອງເບິ່ງທີ່ການກະທຳດີ ຫຼື ຊົ່ວ ເພາະການກະທຳ ທີ່ສະແດງອອກ ມາພາຍນອກ ຈະບົ່ງບອກ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງນິໄສ ແລະ ຜົນງານ ທີ່ສ້າງສັນອອກມາ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!