Home » ຊ້າງຂີ້ຢ່າຂີ້ນຳຊ້າງ

ຊ້າງຂີ້ຢ່າຂີ້ນຳຊ້າງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຊ້າງເປັນສັດທີ່ໃຫຍ່, ມີກຳລັງວັງຊາ, ເຮັດໃຫ້ສັດໂຕອື່ນໆ ມີຄວາມເກັງກົວຕົນ ວ່າເປັນເຈົ້າປ່າ ເມື່ອຂັບຖ່າຍ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ອອກຈາກຮ່າງກາຍ ກໍຈະຫຼາຍກວ່າສັດ ຫຼື ຄົນທົ່ວໄປ ເຊິ່ງບໍ່ຄວນເຮັດຕາມ ເກີນກຳລັງຂອງຕົນ.

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ແມ່ນຢາກແນະນຳໃຫ້ຄົນເຮົາ ເບິ່ງຄວາມຈະເລີນ ຂອງສັງຄົມ, ບໍ່ໃຫ້ທະເຍີທະຍານ ແລ່ນນຳສັງຄົມ, ຮູ້ຈັກຄວາມພໍດີ ໃນຕົວເອງ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນຄົນອື່ນ ເຮັດຫຍັງທຳຫຍັງ ແລ້ວຢາກເຮັດນຳເຂົາ. ເຮົາຕ້ອງພໍໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາມີ, ຍິນດີໃນສິ່ງ ທີ່ເຮົາຫາມາໄດ້ ອີງຕາມອັກຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!