Home » ຄົ້ນຜີລຸກ ປຸກຜີຕື່ນ

ຄົ້ນຜີລຸກ ປຸກຜີຕື່ນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ເວົ້າເຖິງການທີ່ ໄປຄົ້ນໄປປຸກຜີ ທີ່ຕາຍໄປແລ້ວໃຫ້ຄືນມາ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍເຖິງ ການຫາເລື່ອງເດືອດຮ້ອນມາສູ່ຕົນເອງ ເຊັ່ນ: ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກີດເລື່ອງ ທີ່ບໍ່ດີຂຶ້ນມາຂະຫຍາຍຄວາມໃຫ້ຜິດໃຈກັນ. ໃນໜຶ່ງກໍໝາຍເຖິງ ເລື່ອງລາວທີ່ຈົບລົງແລ້ວ ແຕ່ກັບໄປຄົ້ນ ຫຼື ເວົ້າຄືນຄວາມເກົ່າ ໃຫ້ເກີດເຫດການໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

(ຫຸມພັນ, 2007:10)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!