Home » ຄົນຕ່າງບ້ານ ຫວ້ານຕ່າງສວນ

ຄົນຕ່າງບ້ານ ຫວ້ານຕ່າງສວນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຫວ້ານໝາຍເຖິງ ພືດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ເປັນຢາ, ຫວ້ານຈະມີຫຼາຍຊະນິດ, ຖ້າຜູ້ໃດ ຫາກບໍ່ຮູ້ກັບມັນດີ ເມື່ອເອົາມານຳໃຊ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດຜົນຮ້າຍຕາມມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫວ້ານ ທີ່ຕົນເອງບໍ່ຮູ້ ຊັບພະຄຸນ ຂອງມັນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮົາ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກກັນດີມາກ່ອນ ກໍຢ່າຟ້າວເຊື່ອໃຈເຂົາ ຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຄົນກໍມີຫຼາຍແນວຄິດ ທີ່ບໍ່ຄືກັນ, ບາງຄົນກໍມີຄວາມສັດຊື່ ບໍລິສຸດແທ້ ແຕ່ບາງຄົນພັດ ຫາຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍການຕົວະຍົວະຫຼອກຫຼວງ ກໍມີຄືກັນ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອມີຄົນຕ່າງຖິ່ນ ມາສ້າງຮັກສ້າງແພງ ກໍຄວນສຶກສາ ເບິ່ງນິໄສໃຈຄໍກ່ອນ ຈິ່ງບໍ່ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມຜິດພາດຕາມມາ.

(ສີລາ, 2000:7)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!