Home » ຄວາມຕາຍນີ້ແຂວນຄໍສູ່ບາດຍ່າງ

ຄວາມຕາຍນີ້ແຂວນຄໍສູ່ບາດຍ່າງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄວາມຕາຍ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້, ທຸກຄົນເກີດຂຶ້ນມາຕ້ອງຕາຍ, ຊຶ່ງມັນເປັນຄວາມຈິງ ຫຼື ກົດເກນຂອງສັບພະສະສັດ ທັງຫຼາຍ, ທີ່ເກີດແກ່ເຈັບຕາຍ ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ, ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້ເຖົ້າ ກໍຕາຍໝົດ ບໍ່ໄດ້ເລືອກຊັ້ນວັນນະ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າຄວາມຕາຍ ຈະມາມື້ໃດບໍ່ຮູ້ເມື່ອ ຕ້ອງໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ຢູ່ສະເໝີ.

(ຫຸມພັນ, 2007:9)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!