Home » ຂີ້ບໍ່ໃຫ້ໝາກິນ

ຂີ້ບໍ່ໃຫ້ໝາກິນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຂີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນເຮົາຂັບຖ່າຍອອກມາຈາກຮ່າງກາຍ, ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີຄ່າສຳລັບຄົນເຮົາ, ມັນຈະກາຍເປັນອາຫານຂອງສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຕໝາ. ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້, ແມ່ນປຽບທຽບກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜ້ຽວ, ບໍ່ບິແບ່ງໃຫ້ຄົນອື່ນ ແມ່ນແຕ່ຂີ້ຍັງຫວງບໍ່ໃຫ້ໝາກິນ.

(ທອງມີ ດວນສັກດາ, 2007:165)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!