Home » ກົງກວຽນ ກົງກຳ

ກົງກວຽນ ກົງກຳ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ກົງກວຽນ ມີຮູບຮ່າງມົນ ເຊິ່ງເຮັດດ້ວຍໄມ້, ຄົນເຮົານຳມາໃຊ້ໃນການບັນທຸກເຄື່ອງຂອງ ໂດຍທີ່ມີງົວແກ່, ກົງກຳແມ່ນວົງຈອນ ຂອງການກະທຳຄວາມດີ ຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ກະທຳຕໍ່ຄົນອື່ນ ແລ້ວມັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ອັນດີແກ່ຕົວເຮົາ.

(ທອງມີ, 2007:161)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!