Home » ກິນເຂົ້າໂຕຢ່າໂສຄວາມເພີ່ນ

ກິນເຂົ້າໂຕຢ່າໂສຄວາມເພີ່ນ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງການເວົ້າເລື່ອງ ເວົ້າຂວັນຂອງຄົນອື່ນ ທັງໆທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຕົນເອງເລີຍ ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ເພາະເວົ້າແລ້ວ ກໍຕ້ອງມາກິນເຂົ້າຕົນເອງ ເສຍເວລາຊື່ໆ, ການທີ່ເວົ້າພື້ນທານຂວັນຄົນອື່ນ ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ບໍ່ຄວນເວົ້າ ແລະ ຢ່າໄປກ້າວກ່າຍ ເລື່ອງຂອງຄົນອື່ນ.

(ດວງຈັນ, 1991:33)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!