Home » ກິນເຂົ້າຄຳດຽວ

ກິນເຂົ້າຄຳດຽວ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄົນລາວເຮົາ ມັກກິນເຂົ້າໜຽວ ເມື່ອກິນຕ້ອງໄດ້ປັ້ນ ເຮັດເປັນຄຳ ເພື່ອປ່ອນເຂົ້າປາກ ເມື່ອກິນຄຳດຽວ ກໍຈະບໍ່ສາມາດອີ່ມໄດ້, ດັ່ງກັບຜູ້ທີ່ເວົ້າ ອັນໃດກໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຮັດນຳແບບນັ້ນ, ຖ້າມີຜູ້ໃດມາຂັດກໍບໍ່ໄດ້, ຕ້ອງເອົາຕາມໃຈຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງເອົາຕາມຕົນເອງຕະຫຼອດ. ການເຮັດແບບນີ້ ບໍ່ຄວນເຮັດ ເພາະຂາດການພິນິດພິຈາລະນາ ຄວນຟັງສຽງຂອງຄົນອື່ນແດ່ກໍຈະດີ.

(ທອງມີ, 2007:162)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!