Home » ກິນຢ່າບົກ ຈົກຢ່າລົງ

ກິນຢ່າບົກ ຈົກຢ່າລົງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ການໃຊ້ຈ່າຍ ບໍ່ໃຫ້ຟູມເຟືອຍ, ຕ້ອງໃຫ້ເຫຼືອເພື່ອໄວ້ ເປັນທຶນຮອນ ຫຼື ເພື່ອໄວ້ ຍາມມີຄວາມ ຈຳເປັນ ກໍພໍໃຫ້ມີ ບໍ່ຕ້ອງໄປ ຢືມຄົນອື່ນ ໃຫ້ເປັນໜີ້ເປັນສິນ ຫຼື ຖ້າມີຫຼາຍ ກໍໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍ ໃຫ້ພໍດີພໍງາມ ຖ້າຫາກໃຊ້ຫຼາຍ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ ໝົດໄດ້.

(ອ່ອນສີ, 2007:75)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!