Home » ກິນຢູ່ກັບປາກ ຢາກຢູ່ກັບທ້ອງ

ກິນຢູ່ກັບປາກ ຢາກຢູ່ກັບທ້ອງ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄົນທີ່ຮູ້ຕົວເອງດີວ່າເຮັດເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເສຍຫາຍໄວ້ ແຕ່ຕິເຮັດບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນ ຫຼື ຮູ້ຈັກດີ ເພາະຕົນເອງເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ຫາກເຮັດຄືບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ່ເຫັນ ເປັນການປິດບັງຄວາມຜິດໄວ້.

(ທອງມີ, 2007:163)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!