Home » ກຳຂີ້ດີກວ່າກຳຕົດ

ກຳຂີ້ດີກວ່າກຳຕົດ

ໂດຍ ຄໍາສັບລາວ

ຄຳໂຕງໂຕຍນີ້ ໝາຍເຖິງ ການເກັບທ້ອນ ວັດຖຸເງິນຄຳ ຈາກການຫາຮິບໂຮມມາໄດ້, ມັນຈະມີເພີ່ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ. ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າເຫັນວ່າສິ່ງໃດ ທີ່ພໍສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ເຮົາ ກໍຮີບລົງມືກະທຳ ດີກວ່າຈະຖ້າ ວ່າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍບາດດຽວ ຈິ່ງເຮັດ ເຊິ່ງບາງເທື່ອຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ. ສະນັ້ນ ໄດ້ໜ້ອຍກໍດີກວ່າເສຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຫຍັງເລີຍ.

(ດວງຈັນ, 1991:34)

ຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊນີ້ ຖືກປ້ອງກັນ !!